Wydarzenie informacyjne – konferencja

Dnia 08.03.2017r. odbyło się wydarzenie informacyjne – konferencja mająca na celu poinformowanie społeczeństwa na temat zrealizowanego projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków SP ZOZ w Pajęcznie w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych
i zanieczyszczeń powietrza oraz wymiana źródeł światła na energooszczędne LED”.
Projekt dotyczy termomodernizacji 2 obiektów należących do SPZOZ w Pajęcznie: Przychodni w Pajęcznie przy ul. Wiśniowej 26 i Ośrodka Zdrowia w Nowej Brzeźnicy, woj. Łódzkie, powiat pajęczański.